Polimery

 

Dakor Clean D
Ulegająca biodegradacji płuczka wiertnicza zaprojektowana przede wszystkim do przewiertów horyzontalnych, w których zabronione jest stosowanie płuczek ilastych. Dakor Clean D posiada podwyższoną lepkość, zapewnia skuteczne oczyszczanie otworu i jego stabilizację oraz zwiększa stopień odzyskiwania zanieczyszczeń. Podniesiona granica płynięcia i wytrzymałość strukturalna skutecznie transportuje urobek, utrzymując go długo w stanie zawieszenia. Płuczka na bazie Dakor Clean D charakteryzuje się niską filtracją, co jest szczególnie istotne przy przewiercaniu gruntów niespoistych. Można go stosować jako samodzielną płuczkę lub jako dodatek do płuczek bentonitowych. Jako dodatek do tych ostatnich powoduje, że są one odporne na szkodliwe działanie różnego rodzaju substancji dopływających do otworu, zwłaszcza soli. 

Dakor Easy
Najważniejszy detergent i środek powierzchniowo czynny stosowany przy wierceniu. Dakor Easy jest ciekłym roztworem niejonowych środków powierzchniowo czynnych sporządzonym w celu zwiększenia własności detergencyjnych i zwilżających płuczek wiertniczych. Dający się łatwo wymieszać Dakor Easy jest przeznaczony do płuczek na bazie wody słodkiej jak i słonej. Jego zadaniem jest redukowanie momentu obrotowego i oporów związanych z wierceniem w pęczniejących glinach i iłach. Przyczynia się do sedymentacji glin i utrzymania w czystości narzędzi wiertniczych. Zawiera inhibitory korozji zwiększając żywotność nażędzi wiertniczych. 

Dakor VIS
To silnie działający i łatwo mieszający się ciekły polimer zapobiegający pęcznieniu gliny i łupków oraz przywierania urobku do narzędzi. Dakor VIS obniża wartość momentu obrotowego i zapewnia szybki wzrost lepkości w słodkiej wodzie.

Dakor PAC
Naturalny polimer celulozowy stosowany do wiercenia w gruboziarnistym gruntach i w formacjach niespójnych. Podwyższa lepkość i obniżania filtrację płuczek wiertniczych, co zwiększa stabilność wierconych otworów. Dakor PAC tworzy szczelny, cienki pacek filtracyjny redukujący ilość cieczy wnikającej w głąb przewiercanej formacji. Jest to ziarnisty, łatwo rozpuszczający się, niefermentujący polimer, który zapewnia kontrolę filtracji płuczek na bazie wody słodkiej i słonej. 

DAKOR IT
Suchy biopolimer używany do zwiększania wytrzymałości strukturalnej płuczki, co prowadzi do zmniejszenia prędkości opadania urobku w płuczce przy przewiercaniu trudnych formacji żwirowo-kamienistych. Łatwo się rozpuszcza i podnosi wytrzymałość żelu bez znaczącego wzrostu lepkości, co pozwala na łatwe wynoszenie urobku na długich odcinkach.