Serwis płuczkowy

Dakor na etapie przetargu profesjonalnie doradzi oraz przygotuje swoich klientów do projektów w zakresie wierceń pionowych i horyzontalnych przewiertów sterowanych. DAKOR na prośbę klienta zaprojektuje program płuczkowy, przeanalizuje hydraulikę otworową, określi ryzyka na etapie rozwiercania oraz instalacji. 

 

Obecność inżyniera na projekcie zapewnia stałą kontrolę parametrów wiercenia, technik wiercenia, parametrów płuczki wiertniczej, sprawności działania systemu separacji faz stałych, szybko podejmowane decyzje skutkują redukcją czasu pracy oraz bezpiecznym przebiegiem prac wiertniczych.

 

Korzyści wynikające z zatrudnienia inżyniera płuczkowego:

 

 • dokształcanie kadry kierowniczej oraz pracowników fizycznych;
 • wdrożenie odpowiedniego płynu wiertniczego oraz przygotowanie minimum 5 punktowego programu płuczkowego w oparciu o dostarczone materiały;
 • rygorystyczne przestrzeganie programów płuczkowych oraz korekcja ich w przypadku napotkanych pokładów geologicznych niewynikających w badań geologicznych;
 • racjonalizacja kosztów płuczkowych;
 • kontrola zużycia materiałów płuczkowych;
 • kontrola parametrów wiercenia;
 • przygotowanie dziennych raportów wiertniczych;
 • kontrola jakości materiałów dostarczonych z fabryki (dwu etapowa weryfikacja jakości dostarczonych materiałów – przez laboratorium na etapie produkcji, oraz inżyniera bezpośrednio na projekcie)
 • doradztwo w zakresie wiercenia i hydrauliki otworowej;
 • sprawne działanie systemu separacji;
 • kontrola stabilności ściany otworu, prowadzenie bilansu oczyszczenia otworu;
 • doradztwo w zakresie balastowania instalowanego rurociągu;

 

W zależności od złożoności i trudności projektu firma DAKOR prowadzi badania sprzętem laboratoryjnym:

 

 • wiskozymetr OFI 900;
 • wiskozymetr brookfielda;
 • mieszadło szybkoobrotowe Hamilton Beach;
 • waga płuczkowa;
 • praca filtracyjna;
 • przyrząd do określania pH oraz przewodności eletrycznej;
 • zastaw do kontroli zapiaszczenia;
 • zestaw do pomiaru Ca+2, Mg+2, Cl-;